På vegne av rådmann og ordfører vil vi gjerne få takke deg for dine bidrag i den vanskelige tiden vi er i nå. Dyrøy kommune har rustet seg for mange ulike scenario i beredskapsplanen, men hvem kunne se for seg at planene skulle bli virkelighet på denne måten? Det er en enorm styrke for vår lille kommune at vi har dere – ansatte som står på, er fleksible og yter mer enn man kan forvente! Vi har ikke hørt en klage fra noen.

Pandemien som hadde sitt utspring i Kina, har krøpet nærmere oss i løpet av årets første måneder. Kriseledelsen hadde møte 9. mars der vi diskuterte mulige scenario og gjorde forberedelser. Få dager senere satte vi krisestab, på lik linje med alle andre kommuner i Norge, og siden har vi vært i ganske intensivt krisemodus. Det avholdes jevnlige møter i kriseledelsen og også med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, med alle kommuner i fylket på Skype/Teams.

Vi ser at vi var tidlig ute med gode tiltak, og at det på mange måter er enklere for oss å holde oversikt enn det er for større kommuner. Det er godt at det finnes smådriftsfordeler...Vi ser også at en del avgjørelser som tas nasjonalt og lokalt kan være belastende for dere, og for innbyggerne. Vi mener likevel at det er riktig å fokusere på smittevern i denne fasen, og slik forsøke å unngå at veldig mange blir syke. For noen betyr det at dere må stå på ekstra, for kolleger er i karantene eller hjemme med barn. Noen har fått nye oppgaver over natten, mange er på hjemmekontor og noen må gjøre andre sine oppgaver. Vit at vi er takknemlige for alt dere gjør!

Vi jobber for å ivareta de ansatte på best mulig måte, både med tanke på belastning og økonomi. Det er utfordrende å skaffe fullstendig oversikt over alt som har å gjøre med rettigheter, muligheter, arbeidsmiljølov, lønn, refusjoner osv. Her bidrar personal og service, økonomiavdelingen, fagforeninger m.fl.

Skolen er godt i gang med hjemmeundervisning, og barnehage/SFO gir tilbud til de som har behov og rettighet. Kultur og fritid koordinerer mye frivillig innsats og det rigges til digital undervisning i kulturskolen også. I helse og omsorg legger man om driften for å håndtere koronaviruset. Teknisk sektor, renholdere og IT har krevende dager og gjør en unik innsats. Vi har faktisk klart å drive kritiske tjenester gjennom hele perioden. Felles for alt som skjer er at det krever tålmodighet, fleksibilitet, faglighet, samhold og utholdenhet.

Vi har tro på at vi skal klare oss gjennom denne tiden på en god måte. Din innsats som ansatt styrker oss i denne troen. Vi er stolte over alt som dere får til!   

 

Marit Alvig Espenes                                                                Tore Uthaug

Ordfører                                                                                   rådmann