a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Selvbetjening > Artikkel

Kart på web

På se eiendom finner du informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.

Link til kartportalen se eindom

Grunnboken er et register over alle tinglyste dokumenter relatert til fast eiendom og borettslagsandeler i Norge - hjemmelshavere, heftelser og rettigheter. Registreringer i grunnboken sikrer rettsvern i forhold til tredje part.

Se eiendom består av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom kan du få mer informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge.
Når du har valgt en eiendom kan du bestille en bekreftet utskrift fra grunnboka, eller se en kopi på skjermen.

Grunneiere eller andre som ønsker ytterligere innsyn i matrikkelen må ta kontakt med kommunen. Spørsmål angående grunnboken må rettes til kartverket

Ytterligere informasjon om grunnboken og matrikkelen finner du på www.kartverket.no