a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Dyrøysamfunnet > Folkehelse > Artikkel

Invitasjon til informasjonsmøter høsten 2017 – Om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2018.

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppen for møtene er:

kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valástallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening(DNT), Norges Bilsportforbund (BF),Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Tid og sted for møter:

Møte 1: Mandag 4. september kl. 18:00-21:30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad

Møte 2: Tirsdag 5. september kl. 18:00-21:30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen

Møte 3: Onsdag 6. september kl. 18:00-21:30 Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik

Møte 4: Torsdag 7. september kl. 18:00-21:30 Bardufosstun, Målselv

Møte 5: Mandag 11. september kl. 18:00-21:30 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa

Møte 6: Tirdag 12. september kl. 18:00-21:30 Lyngskroa (Welcom Inn), Storfjord

Møte 7: Onsdag 13. september kl. 18:21:30 Fylkeshuset, Fylkestingsalen 2.etg, Tromsø

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv.

Vi oppfordrer samtidig kommunene, frivillige lag og foreninger innen idrett, friluftslivsorganisasjoner, velforeninger og andre organisasjoner om å bekjentgjøre denne invitasjonen ovenfor aktuelle søkere, samt oppfordre disse til å legge ut invitasjonen på sine hjemmesider.

Enkel servering på møtene.

All påmelding skjer til : johnni9@online.no - eller SMS på mobil 995 77390 - senest 3 dager før hvert møte. Nærmere opplysning på telefon: 777 88227 (arbeid) eller

mobil 995 77390. Oppgi møtenummer ved påmelding.

Vi ønsker alle sammen vel møtt!