a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Interessekartlegging mottaksstasjon for fiskere

Interesserte fiskere i Dyrøy og området rundt inviteres til møte på kommunehuset i Dyrøy onsdag 7.november klokka 18:00

Dyrøy kommune/VOX Dyrøy (Omstillingsprogrammet) har etter initiativ fra lokale fiskere jobbet siden i vår med å undersøke muligheten for å etablere en mottaksstasjon for fiskere i Dyrøy og omkringliggende kommuner. Dette vil kunne bidra til økt aktivitet og nyetableringer i fiskerinæringa, siden det i dag er svært tungvint å få levert fangst som fiskes i vårt område.

Mottaksstasjonen planlegges etablert i samarbeid med Karls Fisk og Skalldyr AS i Tromsø, som drifter tre slike mottaksstasjoner i Nord-Troms i samarbeid med fiskerne og kommunene der. Det har vært gjennomført et møte mellom kommunen, Karls Fisk og Skalldyr AS og fiskerne. Ut fra dette og Karls erfaringer fra Nord-Troms estimerer vi et kvantum på +/- 200 tonn landet fisk som realistisk, og jobber ut fra det.

Interessekartlegging/ møteinvitasjon
Dersom prosjektet skal kunne realiseres, er vi avhengig av at fiskerne er villige til å gå sammen om å etablere et samvirke, som blir samarbeidspart overfor Karls fisk og skalldyr, Dyrøy kommune mm.

Dette betyr:

  • Hver fisker tegner en andel som samlet utgjør samvirkets nødvendige startkapital.
  • Samvirket organiserer seg med en forretningsfører og et styre.

Med dette som bakgrunn inviterer Dyrøy kommune/VOX Dyrøy til et møte for å legge fram prosjektet og få en oversikt over hvem som ønsker å delta i samvirket.

Mer informasjon presenteres i møtet.

Tid: Onsdag 7. november kl 18.00
Sted: Kommunehuset, Dyrøy kommune.

Gi tilbakemelding om du kommer. Dersom du ikke kan delta i møtet, ber vi om en tilbakemelding på interessen for å delta i samvirket til tiltakskonsulent Frank Moldvik; epost: frank.moldvik@dyroy.kommune.no eller tlf. 91304546 innen 7. november.

NB: Vi har ikke kontaktinformasjon til alle aktuelle fiskere, så ber om at denne invitasjonen videreformidles til kolleger som kan være interessert!