a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Kommunale retningslinjer

Kommunestyret i Dyrøy har vedtatt reviderte retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakelse i introduksjonsprogram.