a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Tjenester > Dyrøy menighet > Nyheter > Artikkel

Innføring av festeavgift i Dyrøy kommune

Dyrøy kommunestyre vedtok april 2014 at det skal innføres festeavgift ved kirkegårdene i Dyrøy kommune, etter modellen som brukes i Sørreisa kommune.

Festeavgift er en avgift for å ta av plass på kirkegården ved siden av en som er gravlagt, og betaling for en grav som er over 50 år.

Avgiften kreves inn slik;

  • Kr. 2.500 for 10 år for graver over 50 år.
  • Etter søknad kan graver over 60 år beholdes mot at det betales kr 2.500 for 10 år.
  • Etter søknad kan graver over 70 år beholdes mot at det betales kr. 2.500 for 10 år.
  • Graver over 80 år skal slettes automatisk. Ved særlige tilfeller kan gravminner bli stående lengre enn det.
  • For å ta av plass ved siden av en gravlagt betales det kr. 2.500 fra dag en.

Dersom man ønsker å slette graver før de er 50 år er det også mulig ved henvendelse til kirkevergen.

Dersom man har ansvar for mange graver/ gravminner kan man etter loven flytte flere navn på et gravminne og slette de andre.

Avgiften vil kreves inn fra september 2014, men allerede på sommeren vil de gravminner som er over 80 år bli trillet ut og satt på vent i 8 mnd med tanke på at eierne/ festerne kan komme og hente gravminnene.

Noen har allerede gitt beskjed om sletting av graver. Disse blir tatt i løpet av sommeren.

Ha en fin sommer!
Rachel Vangen Hoholm
Kirkeverge