Forebygge smitte

Gjeldende fra 11.3.20

 

 1. Større arrangementer: avlyses eller utsettes inntil videre
 2. Mindre arrangementer: vurderes i forhold til smitterisiko
  a) Alle mindre arrangementer der det er vanskelig å overholde 1 meter avstand mellom deltakerne, eller av andre årsaker vanskelig å opprettholde vern mot smittespredning, avlyses.
 3. Kommunalt ansatte deltar ikke på kurs/konferanser utenbygds i arbeids medfør
 4. Idrettshallen, svømmehallen og helsebadet stenges. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.
 5. Skolene skal iverksette tiltak jf retningslinjene nedenfor: Dette innebærer blant annet, men er ikke begrenset av:
  a) Opplæring og trening av elever og lærere i forhold til overhold av hygiene og smitteverntiltak.
  b) Tilpasning av all undervisning og fysisk aktivitet slik at prinsippene nedenfor kan overholdes.
  c) Stans i all gymnastikk som medfører kontakt. Kun individuell trening gjennomføres på en slik måte at smittepress holdes nede.
 6. Besøk til eldre som mottar hjemmetjeneste vurderes i forhold til risiko for å utsette vedkommende for smitte.
 7. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes. Er du syk, hold deg hjemme. Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 8. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i områder med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 9. Koronasmittede/mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig, frivillig karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon, i noen tilfelle ved at man kjører med egen bil til Legekontor, og helsepersonell tar prøve fra nese/munn mens man sitter i bilen.
 10. Mulig koronasmittede skal ikke benytte drosje eller offentlige kommunikasjon som kan medføre fare for ytterligere spredning.
 11. Håndhygiene: Grundig vask med såpe og vann er best, og tar et par minutter. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 12. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og ander offentlige rom, og alltid før du skal spise.
 13. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er å hoste i albuebøyen.
 14. Rengjøring av kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell osv.
  a. Rengjøring med vann og såpe er bra, bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
  b. Husk rengjøring av mobiltelefon nøkler, kontaktpunkter i bil.
 15. Man skal tilrettelegge for, og trene på, å opprettholde 1 meter avstand til andre personer ved all aktivitet, møter, undervisning, arrangementer osv.
 16. Matforretninger og serveringssteder må gjennomgå sine egne rutiner. Råd fra kommunalt smittevern vil gis.
 17. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 18. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte

Følgende tiltak vurderes

 • Skolen og barnehagen skal forberede seg på mulig stenging. Dette kan innebære fjernundervisning via lyd/bilde, elektronisk kommunikasjon osv.
 • Reiserestriksjoner kan bli implementert.
 • Stenging av Dyrøy omsorgssenter for besøkende.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helse Norge www.helsenorge.no

Ved spørsmål, kontakt lokalt smittevernteam eller legekontor/legevakt;

Kristin Hals
sykepleier
Tlf: 467 49 251, kristin.hals.hanssen@dyroy.kommune.no

Anette Jørgensen
Helsesykepleier
Tlf: 990 98 768, anette.jorgensen@dyroy.kommune.no