Er du mellom 18-64 må du huske å registrere deg for vaksine dersom du har følgende sykdommer: 

 1. Hvis du har gjennomgått organtransplantasjon * 
 2. Hvis du har immunsvikt (gjelder også medfødt) * 
 3. Hvis du har hatt kreft i bloddannende organer siste 5 år (for eksempel leukemi, lymfom, myelomatose) *  
 4. Hvis du er under pågående kreftbehandling eller nylig har avsluttet behandling som med cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling * 
 5. Hvis du har nevrologiske sykdommer med redusert hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS, Down syndrom) * 
 6. Hvis du har kronisk nyresykdom eller betydelig redusert nyrefunksjon * 
 7. Hvis du har kronisk leversykdom eller betydelig redusert leverfunksjon  
 8. Hvis du bruker immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 9. Hvis du har diabetes  
 10. Hvis du har kronisk lungesykdom inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året   
 11. Hvis du er overvektig med KMI >35  
 12. Hvis du har demens  
 13. Hvis du har kroniske hjerte og kar sykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 14. Hvis du har hatt hjerneslag 
 15. Annen alvorlig sykdom hvor fastlege mener det er nødvendig å prioritere til gruppe 4. 

Hvis du er i aldersgruppen 65 til 74 år og er folkeregistrert i kommunen trenger du ikke foreta deg noe.  Du får da beskjed fra oss når det blir din tur for vaksinering. 

Det er viktig at du ikke booker timer uten at du har fått beskjed pr SMS eller annen informasjon på kommunens side om at din aldersgruppe nå er klar for timebestilling.  Vi starter nå straks med gruppen 74 år og følger systematisk nedover i alder.