Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Lokaldemokrati > Politisk møteplan > Artikkel

Politisk møteplan for Dyrøy kommune 2019

Kommunestyret har i møte 18.12.18 vedtatt følgende politisk møteplan for 2019.

Sakslister og protokoller vil bli lagt ut fortløpende. Klikk på aktuell dato for å lese dokumentene. Du trenger en PDF-leser for å lese dokumentene (program kan lastes ned gratis her).

Møter som blir flyttet markeres med gjennomstreking, og ny dato utheves med fet skrift.

Dyrøy kommune er ansvarlig for møtepapirene til de politiske utvalgene. Nordavind Utvikling KF, Omstillingsstyret, Dyrøy kontrollutvalg og Dyrøy Ungdomsråd vedtar egne møteplaner og er selv ansvarlig for å distribuere møtedokumenter til kommunen, slik at det blir tilgjengelig på møteplanen. 
 

Sakspapirer Dyrøy kommune 2019
Måned K-styret F-skap ADM AMU OpOm PNU NUKF ER OMS DKU DUR
Januar   31.     29.   31.   24.    
Februar 25. 28. 28. 14. 14. 7. 5. 14.     26. v1 v2 v3 v4  
Mars   14.     26.   14. 20. 25.   27.
April 11. 3.       2. 26.          
Mai   9. 21. 15. 15. 28.   23. 29. 20.    
Juni 13. 5.     28. 4. 25.       4. 13.
Juli                      
August   29.             27.    
September   26. 5. 5. 3. 17. 5. 18.   3.  
Oktober 10. 10.konst. 24.             14.   7.
November 7. 14. 26.           27. 12. 21    
Desember 12.   5. 5. 3. 4. 5.   5.   9.

 

Møteprotokoller Dyrøy kommune 2019
Måned K-styret F-skap ADM AMU OpOm PNU NUKF ER OMS DKU DUR
Januar   31.     29.   31.   24.    
Februar 25. 28. 28. 14. 14. 7. 5. 14.     26.  
Mars   14.   20. 26.   14. 20. 25.   27.
April 11. 3.       2. 26.          
Mai   9. 21. 15. 15. 28.   23. 29. 20.    
Juni 13. 5.     28. 4. 25.       4. 13.
Juli                      
August   29.             27.    
September   26. 5. 5. 3. 17. 5. 18.   3.   
Oktober 10. 10.konst. 24.             14.   7.
November 7. 14. 26.           27. 12. 21.    
Desember 12.   5. 5. 3. 4. 5.   5.   9.

 

Valgstyret i Dyrøy
  Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt.
Sakspapirer 14. 3. 9. 5.        
Møteprotokoller  14. 3. 9.          

 

Forkortelser: K-styret=Kommunestyret, F-skap=Formannskapet, ADM=Administrasjonsutvalget, AMU=Arbeidsmiløutvalget, OpOm=Oppvekst- og omsorgsutvalget, PNU=Plan- og naturutvalget, NUKF=Nordavind Utvikling KF, ER=Eldreråd, OMS=Omstillingsstyret, DKU=Dyrøy Kontrollutvalg, DUR=Dyrøy Ungdomsråd

10. oktober vil det først avholdes et ordinært møte i kommunestyret. Deretter vil nytt kommunestyre konstituere seg.