Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Ny utvalgsleder i oppvekst- og omsorgsutvalget

Kommunestyret vedtok 12.oktober i sak 46/17 at Kjell-Jostein Lillegård (SV) ble valgt som ny utvalgsleder for oppvekst- og omsorgsutvalget i Dyrøy. 

I dag er årets første møte i OpOm. Lillgård mener det blir interessant å gå inn i utvalget. OpOm er et faglig politisk organ og skal gi kommunestyret råd innen store tjenester i kommunen som barnehage og grunnskole, pleie og omsorg, i tillegg til mindre, men like viktige tilbud, som blant annet kultur. Lillegård ser for seg at det blir mye å sette seg inn i, men vet at utvalget består av mennesker med kunnskap om tjenestene.

Før møtestart uttaler Lillegård seg. «Jeg er overbevist om at kommunens pågående omorganisering med satsing på kommunalsjefer innenfor både oppvekst og omsorg vil styrke det strategiske arbeidet rundt tjenestetilbudet. Vår oppgave som politikere blir å lytte til de faglige innspillene som kommer fra administrasjonen og omsette de i gode vedtak for tjenestene. Siden min forgjenger i utvalget har blitt kommunalsjef, har kommunestyret mistet en dyktig fagperson i Karl Johan Olsen. Samtidig har Dyrøy kommune fått den samme dyktige fagpersonen inn i administrasjonen, noe OpOm-utvalget vil kunne dra nytte av».

Utvalgsleder OpOm.jpg
Til bildet: Til venstre sitter ny utvalgsleder for OpOm Kjell-Jostein Lillegård, til høyre kommunalsjef for helse og omsorg Karl Johan Olsen.

Utvalgslederen er opptatt av barn og unges oppvekstmiljø i Dyrøy. Lillegård mener det er politikernes jobb å legge til rette for at grunnskolen, men også barnehagen, har de rette forutsetningene for å jobbe aktivt mot et trygt oppvekstmiljø i Dyrøy. Lillegård ønsker velkommen tiltak mot mobbing og trakassering, vel vitende om at Elvetun skole allerede jobber med Zero-programmet. Han mener det er viktig å vite at ungdomsklubben er operativ med ungdomskoordinator og tror det vil ha stor betydning for ungdommene.

Lillegård har observert koblingen mellom ungdommer fra Elvetun skole og beboere på sykehjemmet. «Prosjektet hvor elever har samlet historier fra de eldre og gitt det ut i bokform virker å være et førsteklasses eksempel på hva man kan få til hvis man ønsker. All honnør til de involverte»!

Utvalgslederen håper i sitt første møte å kunne benytte anledningen til å finne ut hva utvalget vil rette blikket sitt mot dette året. Han har ambisjoner om et godt samarbeid som forhåpentligvis kan være en pådriver for å løfte fram saker som har betydning for både unge og eldre i Dyrøy.

Ønsker du å se hvilke saker som tas opp i dagens OpOm finnes innkallingen på den politiske møteplanen.