Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Hovedopptak - barnehageplass 2018/2019

Det er tid for å søke på barnehageplass i Dyrøy barnehage for barnehageåret 2018/2019. Søknadsfristen er 1. mars.

Barnehagen har for tiden 3 avdelinger, der to av avdelingene er småbarnsavdelinger. Vi tar imot barn i alderen 10 mnd. - 6 år.

Opptaket gjelder fra uke 34 (20. august) og fram til barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

Barnehagen har løpende opptak, det vil si at alle får plass. Alle som vil trenge barnehageplass i løpet av barnehageåret oppfordres likevel å søke til hovedopptaket, slik at avdelingene har best mulig oversikt over antall barn og barnegruppene i ulike årskull.

Det må leveres 1 skjema for hvert barn det søkes opptak for. Søk elektronisk her.

Opplysninger om barnehagen og barnehageplass finner du også her: http://www.dyroy.kommune.no/barnehage

For eventuelle spørsmål knytta til søknaden, kontakt Dyrøy barnehage v/styrer
Nina Bolle - telefon 92 21 20 53.