Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Seminar om søknadskriving og prosjektarbeid

Troms fylkeskommune og Rom for kultur inviterer til regionale seminarer i hele fylket, her følger litt mer info og informasjon om påmelding. Kurset passer for grendelag og eiere av egne grendehus, samfunnshus og lokale møteplasser for kultur rundt om i kommunen.

Det finnes muligheter for å bl.a. kunne søke spillemidler til nybygg og rehabilitering av desentraliserte kulturbygg. 

Seminarene er GRATIS og vi serverer kaffe og noe godt til!

TEMA
Søknadsskriving og Prosjektarbeid

- Tips til å skrive en bedre søknad – vi kommer blant annet til å snakke om:

  • Hva gjør en søknad god eller dårlig?
  • Hva må være med?
  • Hva er en god prosjektbeskrivelse
  • Ulike krav / ulike ordninger
  • Budsjett og finansieringsplan

- Hvordan planlegge og gjennomføre prosjekter på en god måte – dette er blant annet noe vi vil legge vekt på:

  • Fra idéfasen til gjennomføring
  • Hva krever de ulike fasene?
  • Tips til gode prosesser
  • Motivasjon og dokumentasjon

Vi oppfordrer alle som er på idéstadiet eller tenker på å starte oppgraderingsprosjekter hos seg, å ta prosjektene med og jobb konkret med de på seminaret.
 

HVOR OG NÅR

30.1.2018    kl 18 -21          HARSTAD       Hotel Scandic, møterom Dag Otto

31.1.2018    kl 18 -21          SJØVEGAN     Kulturhuset, møterom Lysthuset

1.2.2018      kl 1730 -2030  FINNSNES       Kunnskapsparken, undervisningsrom 259             OBS!! KLOKKESLETT!

5.2.2018      kl 18 -21           TROMSØ         Fylkeshuset, fylkestingssalen

7.2.2018      kl 18 -21           SØRKJOSEN   Reisafjord hotell

8.2.2018      kl 18 -21           OTEREN          Lyngskroa

Varighet ca 3 timer.

Påmelding; send en epost til anne.mette.satra@tromsfylke.no og si fra hvor mange fra deres lag som kommer, og hvilket seminarsted dere melder dere på til.
Det er lov å komme uanmeldt, men av hensyn til kaffe og kaffemat er det fint om vi vet sånn ca.

Frist: 28. januar for seminarene i Harstad, Sjøvegan og Finnsnes
Frist: 2. februar
for seminarene i Tromsø, Sørkjosen og Oteren

Med vennlig hilsen
Troms fylkeskommune og Rom for kultur