Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Politisk møteplan for Dyrøy kommune 2018

Kommunestyret har i møte 7.12.17 vedtatt følgende politisk møteplan for 2018.

Sakslister og protokoller vil bli lagt ut fortløpende. Klikk på aktuell dato for å lese dokumentene. Du trenger en PDF-leser for å lese dokumentene (program kan lastes ned gratis her).

Møter som blir flyttet markeres med gjennomstreking, og ny dato utheves med fet skrift.

Dyrøy kommune er ansvarlig for møtepapirene til de politiske utvalgene. Nordavind Utvikling KF, Omstillingsstyret, Dyrøy Kontrollutvalg og Dyrøy Ungdomsråd vedtar egne møteplaner og er selv ansvarlig for å distribuere møtedokumenter til kommunen, slik at det blir tilgjengelig på møteplanen. 
 

Sakspapirer Dyrøy kommune 2018
Måned K-styret F-skap ADM AMU OpOm PNU NUKF ER OMS DKU DUR
Januar                      
Februar 22. 26. 1. 15. 15. 13. 6. 8. 15.   6.   20.
Mars   8.13.     12. 22.   6.21. 16. 5. 14.  
April 26. 12.       17. 26.   11.   17.
Mai   10. 9. 16. 24. 24. 15. 29. 16. 24. 22. 7. 24.  
Juni 20 og 21. 7. 21.       12. 21. 4. 20. 28. 15. 15.
Juli                      
August   23.     28   23. 21.     22.
September   13. 28. 13. 28. 13. 4. 4.   25. 6. 11. 10 17/18
Oktober 11. 25.     30. 29.       23.    
November   8. 21. 27. 1. 1.    6. 8. 1. 15.6. 13-14. 19.  
Desember 6. 18. 18.   11.   10.     3. 4.    

 

Saksprotokoller Dyrøy kommune 2018
Måned K-styret F-skap ADM AMU OpOm PNU NUKF ER OMS DKU DUR
Januar                      
Februar 22. 26. 1. 15. 15. 13. 68. 15.   6.   20.
Mars   8. 13.     12. 22.   6.21. 16. 5. 14.  
April 26. 12.       17. 26.   11.   17.
Mai   10. 9. 16. 24. 24. 15. 29. 16. 24. 22. 7. 24.  
Juni 20 og 21. 7. 21.       12. 21. 4. 20. 28. 15. 15.
Juli                      
August   23.     28.   23. 21.     22.
September   13. 28. 13. 13. 4. 4.   25. 6. 11. 10. 17/18
Oktober 11. 25.     30. 29.       23.    
November   8. 21. 27. 1. 1.   6. 8. 1. 15.6. 13-14. 19.  
Desember 6. 18. 18.   11.   10.     3. 4.    

 

Forkortelser: K-styret=Kommunestyret, F-skap=Formannskapet, ADM=Administrasjonsutvalget, AMU=Arbeidsmiløutvalget, OpOm=Oppvekst- og omsorgsutvalget, PNU=Plan- og naturutvalget, NUKF=Nordavind Utvikling KF, ER=Eldreråd, OMS=Omstillingsstyret, DKU=Dyrøy Kontrollutvalg, DUR=Dyrøy Ungdomsråd