Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Rekruttering av rådmann - forespørsel om tilbud

Dyrøy kommune skal rekruttere ny rådmann, og ber om tilbud fra leverandører av rekrutteringstjenester.

Vi ønsker et samlet tilbud på følgende oppgaver:

• Jobbanalyse og utarbeidelse av utlysningstekst
• Annonsering og aktivt søk etter aktuelle kandidater
• Gjennomføring av intervju/referanseintervju/analyse av kandidatenes kompetanse/annen vurdering av kandidatene
• Oppsummering av prosessen/innstilling

Dette er ment som en grovskisse av prosessen. Ved innsending av tilbud, ber vi om at dere gjør rede for deres framgangsmåte og metodikk. Prosessen må følge gjeldende regler for offentlige ansettelser, inkludert de krav vi har til dokumentasjon av prosessen. Vi ber om en foreløpig tidsplan. Vi ønsker at oppdraget gjennomføres så raskt som mulig, med målsetning om signering av arbeidskontrakt før 1. mars.

Vi vil vurdere tilbudene etter følgende kriterier:

Gjennomføringsevne: Plan og organisasjon gir tiltro til at leverandør kan skaffe oss kontrakt med riktig kandidat innen avtalt tidsfrist, og gjennomføre prosessen innenfor rammene som lov og avtaleverk gir kommunen.

Pris: Forutsigbart og forståelig kostnadsbilde. Totalpris for oppdraget, helst inkludert annonsering. Vi ber om at pristilbud inkluderer reise, telefon, oppmøte/møter, frakt, gebyr og alle andre ekstra omkostninger.

Evt. forbehold fra leverandøren skal være klart og tydelig skrevet i tilbudet, slik de enkelt kan bli vurdert.

Det er nedsatt et ansettelsesutvalg for Dyrøy kommune som består av ordfører, varaordfører og et formannskapsmedlem, samt en tillitsvalgt. Ansettelse skjer i kommunestyret. Målet er at saken skal til kommunestyret i februar 2018.

Tilbud må være registrert hos oss 22.11.17.

Send tilbud til postmottak@dyroy.kommune.no eller til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.

Ved spørsmål, kontakt ordfører Marit Alvig Espenes, tlf 91 33 55 74.