Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Fredagsoppfordring fra Dyrøy barnehage

Dyrøy barnehage er en kommunal barnehage med et dagtilbud til kommunens barn under skolealder. Vi har et flott uteområde og en beliggenhet som vi er veldig stolt over.

De siste årene har vi også fått rustet opp lekeapparatene ute og det er blitt riktig så innbydende for oss som brukere på dagtid å tilbringe utetid her.

Det har vært flott å registrere at barn som tilhører kommunen, eller er tilreisende, benytter området til uteaktivitet og lek.

I det siste har vi dog registrert at en del av brukerne av uteområdet etter stengetid antakelig tilhører en litt eldre aldersgruppe enn det som er tilfelle på dagtid. Det er selvfølgelig hyggelig at ungdom er i aktivitet og syns, som vi, at vårt uteområde er en flott arena til sosial sammenkomst og svermerier.

Det er nå jeg kommer til det vanskelige i dette; ved flere tilfeller har vi opplevd at det har vært ødeleggelser av utstyr som befinner seg på barnehagens område. Det gjelder blant annet en benk som er knekt, og det siste vi opplever er en knust ølflaske. Det er heldigvis ikke slik at vi tilfeldig finner den, siden den er knust på framsiden av barnehagen og glass-skår er spredt over store deler av asfalten innenfor porten vår.

Det er flere element i dette vi ikke liker:

  • Barn kan skjære seg på slikt. Små føtter som kommer løpende om morgenen kan snuble og de faller med små barnehender i glass-skårene. Enhver kan forestille seg hvor vondt og tragisk dette vil være for de det gjelder.
  • Sykler kan punktere ved å kjøre over glass-skår som vi ikke har oppdaget.
  • Det finnes adskillig flere lignende scenario der det uansett utfall ikke er ønskelig.

Denne gangen lå dette åpenlyst og vi kan plukke det opp – selv om en aldri kan garantere at vi finner alt. Men en annen gang kan det hende det ligger gjemt i terrenget og vi oppdager det kanskje ikke før uhellet er ute.

Min oppfordring til alle som benytter seg av uteområdet, og ikke bare i barnehagen men også ellers; vær flinke til å ta vare på det unike som er i flotte områder for aktivitet og lek. Hvis ting ødelegges eller blir forsøplet kan det føre til flere uheldig ting som nevnt. Det koster penger å reparere og det burde være unødvendig å bruke penger på reparasjoner når det muligens dreier seg om å ødelegge for ødeleggelsens skyld.

Så snakk med barn og unge i heimen din om hvilken verdi barnehagen har for barna som tilbringer dagen sin her og oppfordre til å ivareta det unike vi har og å ta ansvar for å forhindre ødeleggelser.

På denne måten håper jeg at vi sammen skal unngå liknende hendelser i framtiden.

På vegne av alle barn og ansatte i barnehagen

Nina Bolle, styrer
06.10.17