Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Planprogram - Dyrøy kommune

Forslag til planprogram for Dyrøy kommune har tidligere vært lagt ut til høring – offentlig ettersyn i tidsrommet 13.12 13 – 24.01 14.

Dyrøy kommunestyre vedtok i møte 17.2.14 sak 10/14 «Planprogram for Dyrøy kommune». Planprogrammet vil være retningsgivende for videre utarbeidelse av kommuneplanens samfunns- og arealdel.