Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Invitasjon til rydde- og merkekurs

Midt-Troms friluftsråd inviterer til kurs i rydding og merking av turløyper i Nordavindshagen.

Bakgrunn

Det er et stort behov for merking av løyper og turområder, og friluftsrådet mener det er viktig at dette skjer på en friluftsfaglig riktig måte. Enkelte har erfart at det kan være vanskelig å finne fram til de merka stiene eller utgangspunktet for turen, flere løyper er blitt utsatt for stor slitasje og har behov for plastring, andre steder er det behov for å merke spesielle farepunkter.

I planleggings-prosessen er det viktig med dialog med rettighetshaverne, og det må tas hensyn til de bruksberettigede slik at konflikter unngås.

Vi ønsker at folk skal ut på tur, oppleve flott natur, puste frisk luft og sitte igjen med en positiv opplevelse!

Kurset tar utgangspunkt i merkehåndboka utarbeidet av DNT og Friluftsrådenes Landsforbund.

Formål

Gi opplæring i planlegging og klassisk merkemetode.

Målgruppe

Rettighetshavere (grunneierlag), frivillige lag og foreninger (turlag, bygdelag, idrettslag etc), kommunene ved friluftslivsansvarlige, FYSAK-koordinatorer og ”løypevaktmestere”, reiselivsaktører. Alle som har ansvar for en form for tilrettelegging med turstier- og løyper.

Program

 • Innledning – bakgrunn og formål med kurset v/Tove Amundsen Fuglem i Midt-Troms friluftsråd 
 • Planlegging av turruter 
  • Grov- og detaljplanlegging, erfaringer fra felt v/Jarle Nilsen, Troms Turlag
 • Kaffepause 
 • Gode eksempler v/Jarle Nilsen 
  • Profil og materialvalg, kanalisering, markedsføring 
 • Avtaler og litt juss v/Midt- Troms friluftsråd 
 • Finansieringsmuligheter v/Midt-Troms friluftsråd 
 • Spørsmål og diskusjon

Påmelding

Innen 10. mai pr e-post til mtf@bardu.kommune.no. Ved stor påmelding gjelder førstemann til mølla... Kurset er gratis og det vil bli enkel servering.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Tove Amundsen Fuglem i Midt-Troms friluftsråd på tlf 77 18 52 56 / 452 92 742 eller e-post mtf@bardu.kommune.no .

Velkommen på kurs!

Tid og sted

Mandag 14. mai kl 18:00-21:30, Nordavindshagen

Storelva