Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Administrativt organisasjonskart

Her vises en oversikt over den administrative inndelingen i Dyrøy kommune, med rådmannens ledergruppe, støtteenheter og driftsenheter.

Rådmann Erla Sverdrup har med seg 3 stykker i rådmannens ledergruppe.

Grafisk oppsatt organisasjonskart. (Krever Adobe Reader på din PC. Se i 'Hjelp' for installasjon.)

Rådmannens ledergruppe
Rådmann Erla Sverdrup
Enhetsleder personal og servicetorg Elin Meleng Blomseth
Enhetsleder teknisk Geir Fjellberg
Enhetsleder økonomi Aud Kastnes - konstituert

Støtteenheter til rådmannens ledergruppe.

Støtteenheter
Personal Enhetsleder Elin Meleng Blomseth
Servicetorg Enhetsleder Elin Meleng Blomseth
Økonomi Aud Kastnes - konstituert

Driftsenheter som rapporterer til rådmann.

Driftsenheter
Skole/SFO Enhetsleder May Elin Hals
Barnehage Enhetsleder Marit Kastnes
Kultur og fritid Vakant
Pleie- og omsorgstjenesten Enhetsleder Tove Utmo
Helse Rådmann Erla Sverdrup
NAV Dyrøy NAV-leder Håkon Einar Haug
Teknisk Enhetsleder Geir Fjellberg