Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Kildesorteringsguide

Sortering hjemme krever litt mer av deg som forbruker. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvor det forskjellige avfallet vi produserer i hjemmet skal leveres. Vi tror denne guiden kan være til hjelp.

Internasjonalt symbol for resirkulering

Tidligere kastet vi alt avfall samlet, uten å tenke på at noe kunne brukes om igjen eller være råvare til ny produksjon. Vår måte å leve på produserer mer og mer avfall. Løsningen for å unngå store avfallsberg er, foruten å skape mindre avfall, å sortere avfallet. På denne måten reduseres behovet for å bruke naturressurser som råvare i ny produksjon.

Eksterne lenker:
Senja avfall - www.senja-avfall.no
Retursamarbeidet Loop - www.loop.no
Grønn hverdag - gronnhverdag.no
Grønt punkt - www.grontpunkt.no
Svanemerket - www.ecolabel.no
Kildesortering på nett - www.sortere.no

Henteordninger

Henteordninger betyr at avfallet samles inn der du bor. Mange avfallstyper kan også levers til kommunale mottak. Tømmekalender for din rode sendes ut hvert år, eller kan hentes på kommunehuset eller hos Senja Avfall.

Papir, papp og drikkekartong:
Papir, papp og drikkekartong legges i 140 liters dunk med blått lokk og tømmes hver 4. uke. Drikkekartonger legges i hvit pose. Til dette kan vrengte handleposer (hvit side ut) benyttes.

Melkekartonger, fløtekartonger, juicekartonger, kartonger til sjokolade-puddinger, vaniljesaus, gele osv, kan leveres til gjenvinning. NB: Det gjør ingenting om kartongene har aluminiumsbelegg, plastbelegg eller skrukork i plast. Disse må skylles i kaldt vann, brettes og legges i en egen plastpose (hvit side ut) som knyttes igjen og legges sammen med papiret. Vi vil ikke ha kartonger som ikke er rengjort. Disse vil skape vond lukt. Bleier og sengeduk kaster du i brennbart avfall, bruk tett plastpose. 

Reklame, aviser, ukeblader, tidsskrifter, vaskemiddelkartonger, kontorpapir, brevark, papp, kartong, papirposer o.l. kan legges i papirdunken. Også papp- og kartongemballasje for matvarer (eksempelvis pizzaesker og frysevareesker m.m.), med tynt plastlag aksepteres. Stifter, binders o.l. trenger ikke fjernes.

Dette skal ikke kastes sammen med papiravfall: Innbundne bøker, makuleringspapir, tørkepapir, papir som er fuktig eller sterkt forurenset av matrester, olje o.l. Papir sammensatt med plast eller metallfolie o.l., (NB: Unntatt kartong og drikkekartong). Papirtyper med plastbelegg skal heller ikke legges i papiravfallet.

Papiravfallet sendes til Norske Skog på Skogn for gjenvinning. Senja Avfall har i tillegg avtale om levering av papir til Rekom for avsverting før videre behandling.

Matavfall:
Våtorganisk avfall legges i 140 liters dunk og tømmes hver 14. dag.

I beholder for våtorganisk avfall kaster du matavfall og hageavfall: Alle typer matrester - også fra kjøtt- og fisk, grønnsaksrester, kaffegrut, kaffefilter, teposer, eggeskall, eggkartong, bein, fruktskall og bær, kjøkkenpapir, papirlommetørklær, tørkepapir og servietter. Dessuten blomster, gress, løv, kvister, røtter m.m. Vått avfall bør avrennes eller pakkes inn før det kastes i beholderen. Greiner bør ikke være for store, slik at de lett får plass i beholderen. Du kan også kaste fjær, hår, avfall fra bur, sagflis og avkapp fra annet rent trevirke.

Det er ikke tillatt å kaste restavfall (som skal til deponi) eller papp og papir i beholderen for matavfall. HUSK: Kast aldri vanlige plastposer i brun beholder.

Legg litt papir i bunnen av innebeholderen og utebeholderen, så unngår du fuktighet og søl. Sett gjerne beholderen i skyggen når det er varmt, og frostfritt når det er kaldt.

Våtorganisk avfall komposteres på Senja Kompost.

Brennbart avfall:
Brennbart avfall legges i 240 liters dunk som tømmes hver 4. uke. Sentrumsområder som ikke har avfallsbeholdere bringer brennbart restavfall til fellescontainere plassert sentralt på flere steder. NB! Ikke brennbart avfall, rivningsavfall eller brennbart avfall i store mengder må leveres til miljøstasjonene.

Brennbart avfall er det avfallet som blir igjen etter at gjenvinnbart avfall og spesialavfall er sortert ut. Her er noen eksempler på hva som kastes: Uren plastemballasje, plaster, gasbind og bandasjer, bleier og bind, vattpinner (Q-tips), engangshøvler, CDer og kassetter, gips, gummi, keramikk og porselen, engangsservice og plastbestikk, drikkebeger, sikringer, alkaliske batterier (les tekst på batteriet), pensler, tusjer og penner, aske (avkjølt), kattesand/ekskrementer (i tett pose), støvsugerposer, plexiglass, produkter sammensatt av forskjellig materialer, isolasjon, gulvtepper, gulvbelegg i plast, sammensatte produkter, f.eks. papir / plast.

Større mengder grovavfall for eksempel bygge- og rivningsavfall leveres til Botnhågen eller Buktamoen miljøstasjon for deponering.

Brennbart avfall behandles ved Botnhågen forbrenningsanlegg, som leverer energi fra forbrenningen til Finnfjordbotn vg skole, Midt-Tromshallen og 5 andre industri- og kontorbygninger.

Farlig avfall:
Spesialavfall legges i egne utleverte grønne poser og hentes ved førstkommende tømming. Bare én miljøpose pr. tur. Bilen kan ikke ta med lysrør, disse kan leveres til f.eks Coop Marked.

Spesialavfall/miljøfarlig avfall er avfall som kan være skadelig for mennesker og dyr i tillegg til å gjøre skade i naturen. Disse kan være rester av maling, lim og lakk, olje (filler / filtre etc.), kjemikalier, syrer og baser, lys- og sparepærer, rengjørings- og vedlikeholdsmidler, bilbatterier, knappcellebatterier, oppladbare batterier, plantevernmidler, tennvæske, white spirit, spraybokser med rester, vinduer med PCB (produsert 1965 - 75).

Tom og rengjort spesialavfallsemballasje leverer du som plast, metall eller restavfall.

Det er viktig å levere spesialavfall/miljøfarlig avfall i originalemballasjen slik at det blir mulig for mottaksanlegget å håndtere innholdet. Er du i tvil om hva som er spesialavfall/miljøfarlig avfall? La alltid tvilen komme miljøet til gode, spør gjerne kommunen om råd.

Spesialfirma henter spesialavfall fra utplasserte konteinere og betjente mottak. Dette videresendes til forskriftsmessig behandling i godkjente anlegg.

Bringeordninger

Det finnes ulike mottak der du kan levere avfallet ditt selv. Hvilket mottak du skal benytte avhenger av hva du vil kvitte deg med.

Bilbatteri:
Bilbatterier inneholder helse- og miljøfarlige komponenter, det er derfor viktig for miljøet at disse samles inn og gjenvinnes. Bilbatteri leveres hos forhandlere eller miljøstasjon ved Buktamoen/Botnhågen. Mer informasjon om batterier finner du på www.batteriretur.com.

Bildekk:
Alle typer dekk unntatt sykkeldekk kan leveres til gjenvinning. Husk at felgen må være fjernet.
En del av dekkene regummerieres eller eksporteres, en del materialgjenvinnes til ny gummi, mesteparten av personbildekkene kvernes og brukes som brensel i sementproduktsjon. Bildekk leveres gratis til forhandlere.

Elektronisk/elektrisk avfall:
Kan deles opp i to grupper. Småelektrisk og elektrisk avfall. 
Småelektrisk avfall leveres til forhandlere og miljøstasjonene ved Botnhågen og Buktamoen. Eksempler på småelektrisk avfall er mobiltelefon, elektriske leker, hårtørker, kamera, brannvarsler, lysdekor og kjøkkenapparater mm.

Elektrisk avfall leveres hos forhandlere av elektrisk og elektronisk utstyr (EE) eller Botnhågen/Buktamoen miljøstasjon. Dette er produkter som er bredere enn 35 cm. Kan være vaskemaskiner, komfyrer, kjøleskap, støvsuger, lamper, varmeovner, mikrobølgeovn, skjermer, el-verktøy og kjøkkenmaskiner mm. Du finner mer informasjon om dette på www.elretur.no og www.renas.no.

Glass- og metallemballasje:
Alle typer rengjort emballasje (fri for fremmedelementer) som flasker, syltetøyglass (med lokk), hermetikkbokser, aluminiumsfolie og tuber i metall (kaviar, majones o.l.) leveres i konteiner ved Fossmoveien 9.

Produkter som ikke skal kastes i konteiner: Drikkeglass, vindusglass, vaser, krystall, keramikk, porselen, sykkeldeler, verktøy. Sjekk i avfallsveiviseren hvor dette avfallet kan leveres.

Kast ikke fra deg avfall rundt konteinerne, det koster å rydde opp.

Innsamlet glass leveres til Norsk Glassgjenvinning AS for gjenvinning.

Mottak for grovavfall i Dyrøy

På bildet: Grovavfall leveres Tverrveien 20 torsdager kl. 15-18 i oddetallsuker.

Grovavfall:
Det er et bemannet mottak for grovavfall på Finnlandsmoan (bak IS-bygget). Åpningstiden er torsdager i oddetallsuker (1,3,5 osv) kl 15-18. Det er ikke tillatt å sette fra seg avfall utenfor åpningstiden. Bygg- og rivingsavfall kan kun leveres til Botnhågen, Buktamoen eller Gibostad.

Grovavfall er innbo og løsøre som ikke passer inn sammen med de øvrige avfallstypene. Eksempler kan være møbler, madrasser/tepper, speil, sykler, kjeler, porselen/krystall, bildeler, gressklippere, glass m.m.

Jern og metall:
Alle typer metaller, også gjenstander sammensatt med andre materialer (tre, plast m.m.). Husk at motorer må være tappet for olje/kjøleveske/drivstoff.

Dette er ikke metall: Metall med rester av spesialavfall / miljøfarlig avfall, dette skal leveres til kommunalt mottak for spesialavfall. Elektriske eller elektroniske produkter av metall, dette skal leveres til forhandler som selger slike eller til kommunalt mottak for EE-avfall.

Jern og metall kan leveres til Botnhågen eller Buktamoen miljøstasjon. En del kan også leveres til grovavfallsmottaket på Finnlandsmoan. Spør betjeningen i åpningstiden. Du kan også levere metall direkte til skraphandlere. Skraphandlere henter metaller (returmetallomsetning) fra gjenvinningsstasjoner. Det meste av metallet resirkuleres ved Norges største gjenvinningsbedrift i Mo i Rana.

Medisinrester:
Husk at medisiner har begrenset holdbarhet, bruk ikke rester til behandling uten å rådføre deg med lege. Oppbevar medisiner barnesikkert / innelåst.

Det er viktig for miljøet at dette avfallet samles inn og destrueres forsvarlig. Medisinrester leveres til apotek.

Spillolje:
Spillolje leveres til nærmeste bensinstasjon eller miljøstasjonene ved Buktamoen/Botnhågen.

Treverk:
Alle typer rent trevirke, inkludert malt tre og sponplater.

Dette er ikke treverk: Tre med mye metall (kan skade flishoggeren) og impregnert trevirke.  Dette må leveres separat til kommunalt avfallsmottak med beskjed om at det er impregnert materiale.

Trevirke går til forbrenning i forbrenningsanlegg ved Botnhågen, eller til kompostering hos Senja Kompost.

Tøy og tekstiler:
Tøy og tekstiler kan leveres i UFF kontainer bak miljøbua (Fossmoveien 9). Klærne går bl.a. til land i Afrika og Asia. Les mer i denne artikkelen. Det er viktig at brukte klær som levers til gjenbruk vaskes rene, brettes og pakkes i tett plastpose. Utslitt tekstil kan kastes i restavfallet.