Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

I Troms er ALLE kommunene nå IA-virksomheter

Nå er 414 kommuner og alle fylkeskommunene IA-virksomheter. I Troms, som en av få fylkeskommuner, har alle kommunene sluttet seg til ordningen.
Sykefraværet har hatt en god nedgang som et resulatet av bevisst satsing på IA. Forhåpentligvis vil denne trenden fortsett også i 2005.

NAVs IA nettsider

NAV har egne sider om Inkluderende Arbeidsliv, trykk på linken nedenfor.

Samarbeidsavtale - Inkluderende Arbeidsliv (IA)

Her finner du samarbeidsavtalen, som er selve grunnlaget for IA arbeidet i Dyrøy kommune.

Oppfølgingsrutiner ved sykdom

Gjennom IA har Dyrøy kommune utarbeidet en oppfølgingsrutine for ansatte som blir syke. Dyrøy kommune ønsker å ta vare på alle våre ansatte, og vi ønsker at ingen skal føle seg "glemt" av arbeidsgiver.