Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Helsestasjonen i Dyrøy

Kontaktinformasjon
Postadresse: Dyrøytunet 1
Besøksadresse: Dyrøytunet 3 (kartutsnitt)
Helsesjef: Rådmann Tore Uthaug
Helsesøster: Anette Jørgensen
Telefon: 99 09 87 68
Faks: 77 18 92 10
Åpningstider: Alle hverdager. Fredag på skolen.

Logo - Rustelefonen

Nyheter fra helsestasjonen.

Helsestasjonen på Facebook (du må være pålogget).

Helsestasjonen er organisatorisk underlagt enhet helse..

Helsestasjonen skal jobbe med helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Tjenesten omfatter:

 • Svangerskapskontroll hos jordmor
 • Svangerskapskurs
 • Tilbud om hjemmebesøk hos alle nyfødte
 • Barnekontroller for alle barn i alderen 0 - 5 år
 • Vaksinasjoner i henhold til anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Skolehelsetjeneste for grunnskolen
 • Ungdommens helsestasjon
 • Vaksinasjoner i forbindelse med utenlandsreiser
 • Vaksinering til utsatte grupper - influensavaksiner og pneumokokkvaksiner
 • Samarbeid med andre fagfelt ved behov, eks. oppfølging av barn med spesielle behov
 • Helseopplysning
 • Rådgiving og veiledning
 • Smittevern
 • Miljørettet helsevern

Utvidet nyfødtscreening

Mer informasjon på nyfødtscreeningens nettside.

Alarmtelefonen for barn og unge - tlf 116 111

Den landsdekkende alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon som er åpen når kontorene til barneverntjenesten er stengt.

Det er mange gode grunner for å etablere en Alarmtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at:

 • alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de er i krise
 • 116 111 er gratis
 • alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge
 • også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen

Les mer på http://116111.no/.

Logo - Alarmtelefonen 116111