Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

NAV Dyrøy

NAV Dyrøy åpnet i oktober 2007, og er et fullt integrert kontor der ansatte fra tidligere NAV trygd, NAV arbeid og kommunens sosialtjeneste jobber i lag for å finne gode løsninger for innbyggerne i Dyrøy.

Kontaktinformasjon
Postadresse: Dyrøytunet 1
Besøksadresse: Dyrøytunet 2 (kartutsnitt)
Leder: Håkon Einar Haug
Telefon: 55 55 33 33
Faks: 77 28 53 11
E-post: nav.dyroy@nav.no

Nyheter fra NAV Dyrøy.

Samordna tilbud - en dør inn
Ved NAV-kontoret på kommunehuset har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet til å 

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Bestille helsetrygdkort
  • Bytte fastlege
  • Utføre pensjonsberegning med mer.

Sosiale tjenester
NAV-kontoret gir råd og veiledning, og økonomisk sosialhjelp. Vi arbeider med særlige tiltak overfor rusmiddelbrukere og med gjeldsordningssaker. Vi har også ansvaret for boligsaker, som bostøtte, søknad om husbanklån, boligtilskudd til etablering og tilpasning samt startlån og byggetilskudd. Søknader om parkeringskort skal sendes NAV-kontoret.

NAV som samfunnsaktør
NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og samfunn. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap ditto viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

  • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på www.nav.no eller melde det inn til oss.
  • Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.
  • Vi har et bredt spekter av virkemidler (se meny til høyre) og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.

Se også www.nav.no/troms