a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Offentlig ettersyn

Årsbudsjett 2015 med kommentarer - Økonomiplan 2015 - 2018

Formannskapets innstilling til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 for Dyrøy kommune er i henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 utlagt til offentlig ettersyn her på nettsiden og på kommunehuset.

Skatteoppgjøret for 2013

I Dyrøy er det 746 skatteytere som er omfattet av det første oppgjøret

Elektroniske skattekort fra 2014

Nå blir skattekortene elektroniske.
Fra 2014 sender ikke Skatteetaten ut skattekort i posten. Det er arbeidsgiverne som må bestille skattekort for sine ansatte. Dette kan de enten bestille via skatteetaten.no eller direkte i lønnssystemet.

Offentlig ettersyn

Årsbudsjett 2014 med kommentarer - Økonomiplan 2014 - 2017

Formannskapets innstilling til budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 for Dyrøy kommune er i henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 utlagt til offentlig ettersyn her på nettsiden og på kommunehuset.

Offentlig ettersyn

Årsbudsjett 2013 med kommentarer - Økonomiplan 2013 - 2016

Formannskapets innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 for Dyrøy kommune er i henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 utlagt til offentlig ettersyn her på nettsiden og på kommunehuset.