a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Høring kommunedelplan - Hovedplan vann i Dyrøy kommune 2018 - 2022

Plan- og naturutvalget har i møte 23.03.2018 vedtatt Hovedplan vann Dyrøy kommune skal sendes på høring, og legges ut til offentlig ettersyn.

Aksjon strandrydding 2018

8 kommuner fra Midt-Troms; Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Lenvik, Målselv, Tranøy, Berg og Torsken har søkt Miljødirektoratet om prosjektmidler til strandrydding 2018.  Senja Avfall IKS står som søker av midler til prosjektet, og er også overordnet koordinator.  Det er nettopp bekreftet at vårt prosjekt er tildelt midler for 2018, og dette gjør at vi sammen kan planlegge årets gjennomføring.

Vanntining

Grunnet vanntining vil det være noe ustabilt vann i Bjørkebakken etter kl.10:00 idag 22.mars. 

Vannet stenger 8.mars

Vannet stenger torsdag 8.mars fra kl.09:00. Vannet stenger fra Finnlandsveien 81 og til bruhodet. Tidsforbruk er usikkert. 

Vannet stenger 14.02.18

Vannet stenger fra Forså og sørover til Dyrøyhamn i ca. 1 time fra kl. 11:30 idag. Det kan oppstå videre problemer utover dagen.