Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Dyrøy menighet

Dyrøy menighet er en spennende menighet, med blant annet mange aktive barnefamilier. Dette skaper trivelige oppvekstmiljø tilknyttet kirka og lokalsamfunnet for øvrig.

Kontaktinformasjon
Postadresse: Postboks 23, 9316 Brøstadbotn
Besøksadresse: Fossmovn. 9 (kartutsnitt)
Kontortid: Mandag og onsdag 9 -14
Telefon: 77 18 83 28 / 913 67654
Telefaks: 77 18 83 91
Nettside: www.dyroymenighet.no
E-post sekretær: sekretaer@dyroymenighet.no 
E-post sokneprest: thor.ervik@dyroymenighet.no

Menighetskontoret befinner seg i Fossmoveien 9. Ring gjerne soknepresten for å avtale samtaler/møter utenom kontortid.

Dyrøy kirke

Nyheter fra Dyrøy menighet.

Les Menighetsblad for Dyrøy i PDF-format.

Ulike aktiviteter i Dyrøy:

 • Gudstjenester
 • Barnegospel
 • Oktett
 • Diakonisamlinger
 • Samtalefellesskap
 • Div arrangement

Kirkebygg:

 • Dyrøy kirke som ble bygd i 1880, utvendig restaurert og påbygd i 1998.
 • Brøstad kirke, bygd i 1937, påbygd og restaurert i 1987.

Personell:

 • Sokneprest Thor-Arne Ervik, telefon 921 10352
 • Menighetspedagog - vakant
 • Organist - Lise Løvland, telefon 990 44448
 • Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm, telefon 992 04 999.
 • Kirketjener Ove Gamst
 • Kirkegårdsarbeider - Bemannet ved tjenester fra teknisk avd. Telefon 77 18 92 34.

Menighetsrådleder er Anne Larsen, telefon 959 45 318. 

Menighetsblad for Dyrøy:

Menigheten har for tiden eget menighetsblad, "Menighetsblad for Dyrøy" og kommer ut ca 3-4 ganger i året og sendes alle husstander. Husk å melde fra til menighetskontoret hvis du flytter ut av kommunen(e) og fortsatt vil motta bladet.Vil du lese bladet elektronisk, kan du lese eller laste ned bladet her.