Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Dyrøysamfunnet > Fritid i Dyrøy

Til salgs

Gårds- og slektshistorie

Det er fortsatt mulig å få kjøpt gårds- og slektshistorie for Dyrøy. De tre binda med gårds- og slektshistorie er skrevet av Oddbjørn Knutsen, og tar for seg historia fram til 1920.

Søk midler fra SalMar kulturfond

Etableringen av SalMar kulturfond i Dyrøy kommune er ei økt satsing på kunst, kultur og talentutvikling i Dyrøy. Send din søknad innen 10. mai.

Søk på aktivitetsstøtte 2018

Alle lag og foreninger i Dyrøy kan nå søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune for året 2018.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7 (5 årig master)

Desentralisert, nettstøttet og samlingsbasert fra Høgskolen i Sørøst-Norge fom høsten 2018 på Studiesenteret Finnsnes. Søknadsfrist 15. april 2018.

Til deg som er i aldersgruppa mellom 22 og 35

Velkommen på en uformell kveld på Fruene på torget, fredag 3.11.17, kl. 19:00.