Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Hva finner du her?

I dette menyvalget vil det bli lagt ut sakslister og møteprotokoller fra kommunestyret, formannskap og de forskjellige utvalg. Saksliste er normalt klart 5-7 dager før et møte, mens møteprotokollene vil være klar ca 1 uke etter møtet. Klikk på menyvalgene til venstre for å gå til ønsket utvalg, eller se den politiske møteplanen.

Sakspapir logo

PNU - Møteprotokoll plan- og naturutvalget 10.12.18

Møteprotokoll fra møte i plan- og naturutvalget 10.12.18.

Sakspapir logo

FS - Møte i formannskapet 18.12.18

Sakspapirene til formannskapsmøte 18.12.18.
Sakspapir logo

KS - Møte i kommunestyret 18.12.18

Sakspapirene til kommunestyremøtet 18.12.18.
Sakspapir logo

OMS - Møteprotokoll omstillingsstyret 11.09.18

Møteprotokollen fra møte i Omstillingsstyret 11.09.18.
Sakspapir logo

OMS - Møte i omstillingsstyret 11.09.18

Sakspapirene til omstillingsstyret 11.09.18.
Sakspapir logo

ER - Møteprotokoll møte i eldrerådet 25.09.18

Møteprotokoll fra møte i eldrerådet 25.09.18.

Sakspapir logo

ER - Møte i eldrerådet 25.09.18

Sakspapirene til eldrerådet 25.09.18.
Sakspapir logo

ER - Møteprotokoll eldrerådet 04.06.18

Møteprotokoll fra møte i eldrerådet 04.06.18.