a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Hovedreglement for Dyrøy kommune

Kommunestyret reviderte sitt hovedreglement i møte 11. oktober 2018. Dette ble gjeldende fra 1.1.19.

Hovedreglementet er et viktig redskap i forvaltningen av Dyrøy kommune, og omhandler alle lovpålagte og politiske utvalg med sammensetning og arbeidsoppgaver. Videre finner man møtereglement for styrer og utvalg.