Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har allerede meldt at her vil han være! Gram kommer for å samle innspill til regjeringens nye distriktsmelding som det er knyttet høye forventninger til.

Ministeren sier i et brev til Dyrøy kommune, at han ser frem til å delta på seminaret som arrangeres av Nordavind Utvikling i september. Gram ønsker en aktiv dialog om distriktspolitiske utfordringer og løsningsforslag under sitt besøk på seminaret.

Dyrøyseminaret 2022 er det trettende i rekken. Seminaret er et politisk verksted og en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling, med deltakelse fra både stortingspolitikere, fylkesråder og organisasjoner.

Midt-Tromsrådet har allerede vedtatt å legge sitt møte til Dyrøy denne datoen.

Lokal ungdom, Ungdommens Midt-Tromsråd (UMT) og Ungdommens fylkesråd (UFR) skal som alltid ha sentrale posisjoner under Dyrøyseminaret.

Årets hovedtema: Ambisjoner i nord?

Ordfører Marit Alvig Espenes er glad for at vi igjen har en regjering som vil ha en aktiv distriktspolitikk.

- Seminaret er en viktig lyttepost for regjeringen. Vi ønsker å utfordre om bedre boligpolitikk og næringsutvikling kan demme opp for kompetanseflukten og rekrutteringsutfordringene i distriktet.

Espenes forventer stort innrykk av lokale, regionale og nasjonale politikere, ledere og næringsliv.