a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon
Postadresse: Dyrøytunet 1
Besøksadresse: Dyrøytunet 5 (kartutsnitt)
Enhetsleder hjemmetjeneste: Astrid Aunli
Vakttelefon: 906 02 588
Faks 77 18 92 11

 

Hjemmetjenesten holder til i lokalene på omsorgssenteret og enheten har ansvaret for følgende tjenester:

  • Hjemmesykepleie
  • Praktisk bistand (hjemmehjelp)
  • Psykiatritjenester
  • Møteplassen
  • Rehabilitering - individuelle planer
  • Matombringing
  • Trygghetsalarmer
  • Støttekontakt
  • Avlastning
  • Omsorgslønn

Hjemmetjenesten har vakt fra kl. 08:00-22:00.

Dyrøy kommune har et demensteam som møtes med jevne mellomrom. For spørsmål om demens kontakt fagleder sykehjem, 467 49 840.