NAV

I tråd med helsemyndighetenes råd, satser vi nå alt på å løse vårt samfunnsoppdrag digitalt og per telefon. Vi er i en krevende tid, der det er svært viktig at alle bidrar til å hindre smittespredning blant ansatte og brukere.

Dersom du oppsøker mottaket vårt i Salangen, ber vi deg tenke gjennom følgende før du fysisk kommer inn i mottaket:

  • Er ditt besøk i dag absolutt nødvendig?
  • Kan du i stedet bruke «Min side» på nav.no?
  • Kan du løse din sak ved å ringe lokalkontorets vakttelefon?

Dersom du skal levere dokumentasjon til NAV, vær snill å benytt postkassen i mellomgangen. Her finner du også skjema for å kunne søke økonomisk sosialhjelp. Døren er åpen hverdager mellom kl 0900-1500.

Du kan både chatte og søke om økonomisk sosialhjelp via nav.no. Dersom du trenger  nødhjelp eller midlertidig botilbud kan du ringe oss på tlf.nr 90554355, hverdager mellom kl. 0900-1500.

Som følge av pandemi, må NAV prioritere saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan defor bli utsatt eller avlyst. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no