a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Folkemøte om Kystplanarbeid for Dyrøy 27. mai

Det arrangeres folkemøte  i Nordavindshagen kl. 18:00 mandag 27. mai. Det blir kaffe og frukt.
Folkemøtet arrangeres i forbindelse med at kystsoneplanen er lagt på høring.

Revidering av kystplan Midt- og Sør-Troms -høring

"Kystplan II Midt- og Sør-Troms" legges ute til høring. Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy vedtok 24.4.2019 å legge ut plandokumenter til høring, Høringsfristen er satt til 14. juni 2019

Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen

Fiskeridirektoratet region Nord ønsker nå å kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark. Dette både for å få mer kunnskap om omfanget, men også for å kunne bidra til å iverksette mulige tiltak knyttet til både anleggsdrift og opprydding.

Offentlig innsyn - Annleggsendring på lokalitet Skogshavn

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad for annleggsendring på lokalitet Skogshavn ut til offentlig innsyn:

 

Folkemøte om Kystplanarbeid for Dyrøy 15. mai

Det arrangeres folkemøte  i Nordavindshagen kl. 18:00 den 15. mai. Det blir kaffe og frukt.
Folkemøtet arrangeres i forbindelse med at det er varselt oppstart av planarbeid og at planprogram er lagt på høring.