a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Generelt

Tema

- Skole og utdanning

Beskrivelse

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foresatte dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Dyrøy kommune har en grunnskole, Elvetun skole, med ca. 125 elever.

Målgruppe


Kriterier/vilkår


Pris for tjenestenBrosjyrer, dokumenter, kart og lignendePartnere


Serviceerklæring

Regelverk

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringsloven § 2-15.


Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Gratisprinsippet

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til


 

Klagemulighet

Eventuell klage sendes til:

Dyrøy kommune,
Dyrøytunet 1,
9311 Brøstadbotn 

Andre opplysninger