a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Frisklivsentral

Generelt

Tema

- Helse

Beskrivelse

Formål:
Regelmessig fysisk aktivitet gir gode helseeffekter på både kort og lang sikt. Målet er at deltakerne skal kjenne mer overskudd og styrke fysisk og psykisk helse. Aktivitetene foregår både utendørs og innendørs. På frisklivssentralen får du veiledet hjelp til å komme i gang og aktivitet som er tilpasset deg og ditt nivå.

Frisklivssentralen er et kommunalt lavterskeltilbud, og Helsedirektoratet anbefaler at alle kommuner å ha et slikt tilbud.

Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud til deg som har behov for veiledning til livsstilsendring med hensyn til fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Du henvises av fastlege, fysioterapeut, kiropraktor eller annet helsepersonell til en 12 ukers opp-følgingsperiode. Det gjøres en oppstarts samtale som kartlegger behov, ønsker og motivasjon, og vi setter opp en plan for perioden. Mot slutten av perioden gjøres en ny samtale, for å oppsummere resultater og for å bidra til en videre plan for å opprettholde vanene.

Vi tilbyr veiledning og oppfølging innen fysisk aktivitet (treningsgrupper ute, i hall og i basseng), kosthold (veiledning individuelt eller i grupper – kostholdskurset Bra mat for bedre helse), og røykesluttveiledning (endringsfokusert veiledning).
Frisklivssentralen er ikke en lovpålagt oppgave.

Målgruppe

Frisklivssentralen er for deg som har behov for en livsstilsendring for å unngå utvikling eller videre­utvikling av livsstils plager som for eksempel over­vekt, høyt blodtrykk og så videre. Man trenger altså ikke ha en diagnose for å delta.

Pris for tjenesten

Egenandel for en oppfølgingsperiode på 12 uker, er kr 300,-. Det kan bli en liten egenandel i tillegg for kostholdskurs. Egenandelen dekkes ikke av frikort. Egenandelen går til drift av frisklivssentralen.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Henvisningsskjema frisklivsentral

Serviceerklæring

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt:

Mobil: 48892732. Hvis du ikke får svar, legg gjerne igjen navn og telefonnummer på svareren, så tar vi kontakt så snart vi kan!

 

E-post: frisklivdyroy@dyroy.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon på epost - denne brukes til mer generelle spørsmål eller å be oss ta kontakt med deg.

På Frisklivssentralen treffer du;

Frisklivsveileder Ellen Hals

-          Fysioterapeut med videreutdanning i helsepedagogikk.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Helse

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-01-04 10:39