a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Fosterhjem

Generelt

Alternativt navn

Barnevern - fosterhjem

Tema

- Barn og familie

Beskrivelse

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier/vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

http://www.bufetat.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=241
Barnevernets hjemmeside
Fosterhjem - hjemmeside

Serviceerklæring

Regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-22 og § 6-10.


Lover

Barnevernloven

Forskrifter

Forskrift om fosterhjem

Forskrifter

Fosterhjem (retningslinjer fra Bufdir)
Fosterhjem og fosterhjemsavtalen

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn

Andre opplysninger