Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Lokaldemokrati > Representanter > Artikkel

Formannskap og administrasjonsutvalg 2015-2019

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter for formannskapet, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget for perioden 2015-2019.

Medlemmer:

Marit Alvig Espenes - AP (ordfører)
Trine Nygård - AP (varaordfører)
Kjell-Sverre Myrvoll - SP
Haavard Danielsen - FRP
Knut Arne Johansen - FLD

Varamedlemmer AP:

Terje Johansen
Tone Sørensen
Lise Nordal

Varamedlemmer SV/SP:

Kjell-Jostein Lillegård - SV
Kine Mari Hanssen - SP

Varamedlemmer FLD/H:

Kristoffer Molund - H
Per Jensen - H

Varamedlemmer FRP:

Bjørn-Inge Samuelsen
Ørjan Thomassen

Formannskapet fungerer også som økonomiutvalg. Videre sitter medlemmene også i administrasjonsutvalget (ADM).

Representanter fra arbeidstakersiden i ADM:

Kine Svendsen, Delta (personlig vara Leif H. Jenssen, Delta)
Irene K. Pettersen, Fagforbundet (personlig vara Jan Åge Rydningen, Utdanningsforbundet)