a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Målsetting for elgforvaltningen i Dyrøy 2012-2015

Viltutvalget har i møte vedtatt målsetting for elgforvaltningen i Dyrøy for perioden 2012-2015.

Elgmøte

Mandag 11. februar kl. 18 kalles det inn til Elgmøte i Nordavindshagen.

Fagkveld:

Spor og spordokumentasjon

Det arrangeres fagkveld på kommunehuset i Dyrøy om spor og spordokumentasjon, SNO v/Thomas Johansen.

Hjelp til med overvåkningen av de store rovdyrene

Ser du spor, sportegn og synsobservasjoner av store rovdyr er det viktig at du melder fra. Ved å melde inn observasjoner er du med å sikre at vi har ei bærekraftig forvaltning av de store rovdyrene.

Historisk høy tildelingskvote på elg

Dyrøy kommune har i år en historisk høy tildelingskvote på elg. Den økende bestanden har ført til at det er gitt tildeling på 117 dyr.