a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Ettersøk av vilt

Generelt

Tema

- Natur og miljø

Beskrivelse

Dyrøy kommune og Dyrøy ettersøksring har avtale om beredskap ved viltpåkjørsler, eller når vilt er skadet på annen måte. Ettersøksringen rykker ut på vegne av Dyrøy kommune i forbindelse med offentlig ettersøk.

Eventuelt overskudd etter salg av fallvilt, tilfaller det kommunale viltfondet.

Målgruppe

Alle

Partnere

Dyrøy ettersøksring kan nås på vakttelefon 988 55 888.

Serviceerklæring

Praktiske opplysninger

Andre opplysninger