Både kommunestyret i Dyrøy og styret i omstillingsprogrammet «VOX» har bevilget penger til et sentrumsløft (ny sentrumsplan) og vedtatt en ambisiøs fremdriftsplan. Årsaken er enkel; det haster. Både innbyggere, bedrifter og besøkende har sagt klart ifra om at noe må gjøres.

Forholdene for mange av sentrumsbedriftene har lenge vært dårlige. Verken de som leier lokaler eller de som er eier lokaler eller sentrumseiendom, er fornøyde. Vi ønsker å kunne vise frem handlegata vår i Tverrveien og være stolte av den.

Det skjer bra ting også. Enkelte områder av sentrum er ferdig utbygd, det gjelder både kommunale og private områder. Utviklingen av aktivitetspark ved klubbhuset er starten på en attraksjon som definitivt skal utvikles videre i årene som kommer. Slike fine møteplasser ønsker vi flere av.

Snart står nye omsorgsboliger klare i Brøstadbotn sentrum. Ny sykehjemsfløy er neste store utbyggingsprosjekt. Det skal også bygges nye leiligheter, og lokaler til utleie for handels- og servicebedrifter skal pusses opp. Rundt disse utbyggingene vil vi ha fine, felles uteområder.

De som bor i sentrum eller bruker sentrum daglig, fortjener et fint og funksjonelt sentrum. Sentrum er et viktig rekreasjonsområde for beboere på Dyrøytunet, kanskje det eneste område enkelte kan nå til fots, og sentrum er også startpunkt for mange turer for både innbyggere og besøkende. For skole og barnehage er sentrum et viktig nærområde som brukes aktivt.

Det pågående arbeidet med boligutvikling og næringsutvikling har satt fingeren på et vesentlig poeng – dagens sentrum hindrer videre utvikling i Dyrøy.

Arbeidet med en plan for sentrumsutvikling er nå offisielt i gang. Det gis rom for medvirkning og innspill fra alle som har noe på hjertet. Bruk anledningen til å beskrive hva vi trenger.

Målet er et sentrum til begjær, ikke til besvær.