I tillegg er det tilrettelagt ytterligere 4-5 daa på oversiden av veien, også dette et byggeklart område til industriformål.

For nærmere info – gå inn på lenken: Espenes Industriområde. Her finner man en 3D visning over området som er mulig å dreie, zoome og panorere. Under infoknappen ligger nærmere informasjon om området, samt link til gjeldende reguleringsplan som er vedtatt i 2020.  

Areal kan enten leies, kjøpes eller festes.

Dyrøy kommune er omstillingskommune, og kan gjennom omstillingsprogrammet VOX Dyrøy bistå mulige etablerere med bistand. For nærmere info og kontakt – se voxdyroy.no

Interessenter kan også ta kontakt med Dyrøy kommune, enten ved: 
Rådgiver plan og næring Frank Moldvik - 91 30 45 46, e-post
Rådmann Tore Uthaug - 40 40 01 25, e-post
Ordfører Marit A.Espenes - 91 33 55 74, e-post