a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Enhet hav- og landbruk

skal være en naturlig foretrukket samarbeidspartner for næringsaktører og alle med fremtidstro på Dyrøy kommune

Kontaktinformasjon
Postadresse: Dyrøytunet 1
Besøksadresse: Dyrøytunet 1 (kartutsnitt)
Fagleder landbruk: Ragnvald Tollefsen
Telefon: 479 76 127
Faks: 77 18 92 10

Storelva