Medlemmer

Kjærlaug Pedersen - leder
Kristine Fossmo - nestleder
Ove Gamst
Odd Johan Bolle
Anne Larsen
 

Varamedlemmer

Solveig Holmen
Karen Østrem