Booking av hallen

Booking av hallen gjøres her, det må opprettes en konto først. Aktivitet i regi av Brøstadbotn IL er gratis for medlemmer av laget.

Styremedlemmer

Kjell-Jostein Lillegård - Leder - Representerer Dyrøy kommune
Jan-Åge Rydningen - Nestleder - Representerer Dyrøy kommune
Rolf Kastnes - Medlem - Representerer BIL
Jørn Kastnes - Medlem - Representerer BIL
Frode Forsberg - Medlem - Representerer andelshavere
Rakel Jensen - Varamedlem - Representerer Dyrøy kommune
Odd Sørensen - Varamedlem - Representerer BIL