a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Dyrøysamfunnet > Ung i Dyrøy > Artikkel

Dyrøy satser på lærlinger

Dyrøy kommune har flere lærlinger pr 1000 innbyggere enn de fleste andre kommuner. Vi satser på lærlinger fordi vi ønsker flinke fagarbeidere.

Lærlingeplass er viktig for å bygge lokal kompetanse, gi våre ungdommer mulighet til å fullføre hele utdanningsløpet lokalt og rekruttere framtidige arbeidstakere til kommunen. KS har brukt data fra Utdanningsdirektoratet til å lage en oversikt over lærlingene i kommunal sektor. Tallene omfatter alle kommuner og gjelder per februar 2018.

Antall lærlinger

Det er til sammen 7 566 lærlinger i kommunal sektor som gir et snitt på 1,43 lærlinger per 1 000 innbyggere. Det anbefales å komme opp på 2 per 1 000.

Antall lærlinger per innbygger varierer mellom kommunene. Tyngdepunktet ligger på 1 til 1,5, og 30 prosent av kommunene har mer enn 2 lærlinger per 1 000 innbyggere. 5 prosent av kommunene har 0,5 eller færre lærlinger per 1 000 innbyggere. Dyrøy kommune, med sine 1 165 innbyggere har 4 lærlinger. Det er vi fornøyd med, selv om vi gjerne skulle hatt flere.

Antall kommuner etter antall lærlinger per 1 000 innbyggere.

Lærlinger per 1 000 innbyggere

Antall kommuner

Andel

0,5 eller mindre

22

5 %

0,5 til 1

83

19 %

1 til 1,5

104

24 %

1,5 til 2

91

21 %

2 til 2,5

49

12 %

2,5 til 3

34

8 %

Over 3

43

10 %

 

Flinke fagarbeidere

Kommunen gir en lang rekke tjenester som er viktige for store og små innbyggere. For oss er det å ha lærlinger en viktig måte å sikre oss at vi har flinke fagarbeidere.

Vi har lærlinger innen de største tjenesteområdene i kommunal sektor, helsearbeiderfag og barne/ungdomsarbeiderfag. Vi håper det å tilby lærlingeplasser øker tilgangen på kvalifisert arbeidskraft i framtida.

Vil du «treffe» Vilde og Sander, to av våre lærlinger (barne- og ungdomsarbeidere/Sjøvegan vgs) ? Les mer her på kommunens Facebookside.