Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Tjenester > Næring > Artikkel

Dyrøy satser mer på næring

Målet med å være omstillingskommune er å skape flere arbeidsplasser i Dyrøy.

En omstillingskommune er en kommune som har mistet mange arbeidsplasser eller har et sårbart næringsliv og store demografiske utfordringer. Innovasjon Norge skal være vår samarbeidspart, og de jobber i hele landet med omstillingskommuner. Vi får overført midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil 6 år. Målet er flere helårs arbeidsplasser. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid. I tillegg stiller kommunen med egne ressurser (egenkapital).

Fylkesrådet i Troms har gitt Dyrøy kommune status som omstillingskommune. Arbeidet skal organiseres i 4 faser: avklaringsfasen, strategi- og forankringsfasen, gjennomføringsfasen og avslutningsfasen.

Vi ønsker å høre din mening

Alle omstillingskommuner skal gjennomføre en utviklingsanalyse i første del av omstillingsarbeidet. Dyrøy har innhentet tre tilbud og Proneo AS har fått oppdraget med å gjennomføre utviklingsanalysen. For å ha et godt grunnlag for sitt arbeid, skal en ekstern konsulent gjennomføre undersøkelser i Dyrøy. Denne innsamlingen av data vil skje på tre måter hos oss. Mange Dyrøyborgere har fått en digital spørreundersøkelse i mailboksen sin i de siste dagene. Videre skal vel 20 personer (næringsliv, politikere, administrasjon og ressurspersoner) være med på et dybdeintervju og 14. juni inviteres alle borgere i Dyrøy til folkemøte i Nordavindshagen. Med andre ord vil mange gi uttrykk for hva de er opptatt av framover for vår kommune. Takk for alles bidrag. Det vil være avgjørende for hvordan Dyrøy satser framover.

Organisering av arbeidet i Dyrøy

9. mars oppnevnte Dyrøy kommune prosjektstyret som skal lede arbeidet i strategi- og forankringsfasen

Prosjekteier: Dyrøy kommune v/ kommunestyret

Prosjektstyret: Marit A. Espenes (leder) Varamedlem: Stig Stokkland

Per Jensen. Varamedlem: Ann Brith Jensen

Kenneth Karlsen. Varamedlem: Fredrik Fredriksen

Tone Pettersen. Varamedlem: Trine Vårlund

Knut Arne Johansen. Varamedlem: Kine Mari Hansen

Erla Sverdrup.

Prosjektleder: Ragnvald Storvoll, Nordavind Utvikling

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål eller kommentarer, setter vi pris på å få høre disse. Da kan du enten ta kontakt med prosjektansvarlig marit.espenes@dyroy.kommune.no, telefon 91335574, eller prosjektleder ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no, telefon 90531848.