a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Dyrøy sykehjem

Kontaktinformasjon
Postadresse: Dyrøytunet 1
Besøksadresse: Dyrøytunet 5 (kartutsnitt)
Enhetsleder pleie og omsorg Noeline Goos
Telefon vaktrommet: 465 40 515
Faks 77 18 92 11

Dyrøy sykehjem

Dyrøy sykehjem sto ferdig i september 1993. Før denne tiden hadde Dyrøy kommune 16 plasser på sykehjemmet i Sørreisa i tillegg til aldershjemmet på Finnlandsmoan. Den nye sykehjemsdelen ble bygget til aldershjemmet, og etter hvert ble 8 av aldershjemsplassene oppgradert til sykehjemsstandard.

Sykehjemmet har 24 enkeltrom og 1 gjesterom fordelt på 3 avdelinger:

  • Sørstua ( tel 467 49 725 )
  • Nordstua ( tel 467 48 115 )
  • Rosestua ( tel 920 14 838 ).

Søknad om plass ved sykehjemmet behandles av omsorgsteamet. Omsorgsteamet har faste møter hver 3. uke, men kan møtes oftere ved behov.

Pleie og omsorg bruker elektronisk meldingsutveksling.

Søknadsskjema for pleiehjelp:  Wordversjon PDF document ODT documentPDFversjon.

Lenke: Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon - www.vernforeldre.no