a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Tjenester > Teknisk > Artikkel

Dyrøy kommune styrker brann-, rednings- og beredskapstjenesten

Dyrøy kommune har fått overlevert tankvogn fra Slåttøy transport AS som skal inngå i brann-, rednings- og beredskapstjenesten.

Ny brannbil i Dyrøy kommune
Ny brannbil i Dyrøy kommune

I forbindelse med brannvern og brannslukking har tankvognen kapasitet til tilgjengelig slukkevann på 12.000 liter (12 mᵌ). I forbindelse med røykdykking bidrar spesielt denne kapasiteten til hurtig innsats.

Tankvognforsyning vil komme spesielt godt til nytte i områder av kommunen der det er begrensninger i drikke- og brannvannforsyningen som følge av f.eks. begrensninger i ledningsnett, private vannverk/brønner og mangelfulle brannkummer. Statens vegvesen har bidratt økonomisk til anskaffelsen for å oppfylle krav til brannsikkerhet ved Bjørgatunellen.

I beredskapssammenheng for øvrig vil tankvognen kunne benyttes til forsyning av drikkevann til abonnenter som av en eller annen grunn skulle få avbrudd i vannforsyningen. Dette har skjedd i barfrosttilfeller der private vannanlegg, brønner og vannkilder har frosset.

Som følge av at kommunen har valgt å bruke tankvogn til nødvannforsyning, og den fleksibilitet denne løsningen gir, har det vært mulig å redusere investeringene i forbindelse med byggingen av Dyrøy Nye vannverk med ca. 10 millioner kroner.

Dyrøy har samarbeidsløsning med Sørreisa kommune for brann- og redningstjenesten. De siste årene har Dyrøy kommune lagt relativt stor innsats i oppgradering av brann- og redningstjenesten, ved kursing/opplæring av personell samt kostet førerkortopplæring til 3 brannmenn (i tillegg til flere fra før) som skal kunne kjøre bilen.

Det pågår nå anbudskonkurranse for bygging av ny brannstasjon sentralt i Brøstadbotn. Stasjonen vil inneholde vogngarasje for brannvernkjøretøyer, vedlikeholdshall, lagerrom, oppholds/møterom, garderober, dusj/wc m.m.