a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > VOX Dyrøy > Aktuelt > Artikkel

Dyrøy kommune skal bli mer næringsvennlig

Vi må tåle å høre hva vi ikke er god på, sier ordføreren.

«Næringsvennlig kommune» er et anbefalt verktøy for omstillingskommuner, og Dyrøy kommune ønsker å starte dette arbeidet for å vurdere forbedring av sine tjenester og samhandling med lokalt næringsliv.

Ordfører og rådmann2.jpg

Til bildet: Rådmann Tore Uthaug er prosjektansvarlig. Her med bistand fra ordfører Marit Alvig Espenes. 

Prosessen starter med et forstudie som skal omfatte analyse av kommunens forvaltning og service ovenfor næringslivet, slik at konkrete tiltak kan iverksettes.

Målet er at Dyrøy kommune fremstår som en av de mest attraktive stedene for etablering av arbeidsplasser innen områder hvor kommunen har spesielle fortrinn. Dette skal skje ved at kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet styrkes, slik at eksisterende og nytt næringsliv i Dyrøy får gode rammevilkår for vekst og utvikling.

Forstudiet er finansiert 50/50 av Innovasjon Norge og VOX Dyrøy – Omstillingsprogrammet.

Forstudiet er iverksatt 4. juni 2018 og skal være ferdig 11. september 2018. Resultatet skal da bli presentert for næringslivet og kommunen.

Basert på funn og forslag vil det så bli foreslått små og eventuelt store endringer i kommunens næringsarbeid.

Som en start på arbeidet vil det bli sendt ut en spørreundersøkelse til næringslivet, politikere og ansatte som vil danne grunnlag for videre tiltak.

For oss er det viktig å få et bredt grunnlag for å gjøre forbedringer og jeg ser fram til å starte opp dette prosjektet, understreker prosjektansvarlig og rådmann Tore Uthaug.

Undersøkelsen vil omfatte:

Alle kommunale forvaltningsoppgaver/tjenester som næringslivet er direkte brukere av. I første rekke omfatter dette alle plan- og tekniske saker, kommunen sitt ordinære næringsarbeid (inkludert omstillingsorganisasjonen sitt arbeid) og salg/utleie av næringsareal.

Kommunen si samhandling med næringslivet i næringspolitiske spørsmål. Dette dreier seg om politikerne sitt engasjement i næringsspørsmål, hvordan kommunen involverer næringslivet i ulike planprosesser osv.

Kommunen sine tjenester til innbyggerne (skole, helse, kultur, barnehager osv.). På disse områdene skal prosjektet bare avdekke næringslivet sin generelle tilfredshet med tjenesten, og om det er åpenbare behov for forbedringer sett fra næringslivet sin side.