a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Dyrøy kommune får tilskudd til arbeid med kulturminneplanen

Dyrøy kommune skal igangsette arbeidet med en kulturminneplan og vi er med i en landsomfattende satsing i regi av Riksantikvaren. Riksantikvarens mål er å få flere kommuner til å få utarbeide en kulturminneplan for å få kartlagt og verdsatt alle kjente kulturminner i kommunen.

En kulturminneplan setter mål for kommunenes arbeid med kulturminner, gir en oversikt over verneverdige kulturminner og kulturmiljø, og foreslår tiltak hvordan denne kulturarven kan tas vare på og brukes.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen: «Kommunene har en kjempeviktig jobb for å ivareta våre felles kulturminner. For å kunne tilrettelegge for god by- og stedsutvikling må det lages gode lokale planer. Det handler om valgene som blir tatt hver dag i kommunene. Derfor er denne støtten til kommunens kulturminneplaner noe av det viktigste vi gjør for å ta vare på historiske bygg og miljøer over hele landet.» Kilde: Riksantikvaren.no

Dyrøy kommune har fått tilskudd på kr. 100 000 til planarbeidet. 

Etter dette året vil om lag 90% av landets kommuner være i gang eller har på plass en kulturminneplan. Dyrøy kommune er med gjennom prosjektet Kulturminnekompetansen i kommunene (KIK) i regi av Troms fylkeskommune, Kultur.