a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Delegeringsreglement

Kommunestyret reviderte sitt delegeringsreglement i møte 11. oktober 2018. Dette ble gjeldende fra 1.1.19.

Delegeringsreglementet omhandler delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett. Kommuneloven gir stor adgang til delegering men også begrensninger. I korthet går reglementet ut på at kommunestyret delegerer sin myndighet, enten til formannskap, ordfører, faste utvalg, rådmannen eller andre. Disse kan igjen delegere sin myndighet videre. Dette er beskrevet i reglementet.